ARKTOS
Arktos is een expertisecentrum dat kinderen en jongeren versterkt waar nodig, en ouders, scholen, partners, overheden en de bredere samenleving ondersteunt om het- zelfde te doen. Arktos onderschrijft actief het ‘internationaal verdrag inzake de rechten van het kind’ (IVRK). Doorheen al deze acties en projecten vormt het ‘belang van het kind’ de eerste overweging. Arktos is bij uitstek een kruispunt-organisatie, actief binnen alle levensdomeinen, waarin kinderen en jongeren niet als een sector benaderd worden maar vanuit hun leefwereld. Van hieruit slaan ze actief bruggen tussen levensdomein- en, sectoren en bevoegdheden. Arktos profileert zich als een expertise-centrum met een categoriale doelgroep. Kinderen en jongeren in een kwetsbare positie vormen in hun projecten en activiteiten altijd het uitgangspunt, gecombineerd met een specifieke methodische insteek en een pedagogische visie die aansluiten bij de geest van het jeugdwerk. Het is niet louter het activiteiten-aanbod, maar vooral de pedagogische processen waar ze op focussen. Vanuit deze visie dient O.666 een plek te zijn waar ook jongeren specifiek terecht moeten kunnen om hun zelfgekozen parcours vorm te kunnen geven.
Specifiek wil Arktos binnen O.666 inzetten op activering van jongeren. Hen toeleiden naar duurzame dag-besteding en/of duurzame tewerkstelling is hierbij het doel. Vanuit de verbinding tussen de domeinen onderwijs, welzijn, jeugdwerk en arbeid willen ze concrete projecten opzetten binnen O.666. De creatieve broeihaard die O.666 kan zijn, zal een meerwaarde zijn voor kinderen en jongeren in het vormen van dit parcours. Arktos wil inzetten op krachtige en duurzame partnerschappen rondom gemeenschappelijke uitdagingen. Over de grenzen van sectoren en organisaties heen kijken is hun kracht. Ze kiezen bewust voor een krachtig, creatief en efficiënt vlechtwerk tussen een diversiteit van organisaties. De medewerkers, talenten en deskundigheid van partnerorganisaties worden zo vervlochten tot een performante en energieke netwerkorganisatie.

Hier vind je de website van Arktos