gebouw O.666 in stellingen
MAATREGELEN VANWEGE COVID-19 VIRUS
Safety first, ook in O.666. Wegens de verspreiding van het COVID-19-virus hebben we besloten om de werking tijdelijk stil te leggen. Alle evenementen worden tot nader order afgelast en indien mogelijk verplaatst.

Zorg voor elkaar en hopelijk tot gauw!

gebouw O.666 in stellingen
WERKEN 2019-2020
De verbouwingen zijn gestart! Samen met de jongeren van Centrum Deeltijdsonderwijs Oostende slaan CLW Oostende, PROFO vzw, Jongerenatelier en Arktos Provincie West-Vlaanderen de handen in elkaar en nemen zij een deel van de renovatie van het gebouw voor hun rekening. Dit kadert binnen de opleidingsvisie van O.666. De jongeren werken aan hun technische skills onder professionele supervisie en via methodische werkvormen oefenen ze ook op hun arbeidsgerichte competenties. Op die manier worden ze klaargestoomd voor de arbeidsmarkt! We bouwen aan de opstart van onze atelierwerking tegen de zomer van 2020: circulaire ateliers hout, metaal, kunststof, grafiek, lasercutting, textiel, food, tuin en muziek.

Eindbeeld van O.666
SUBSIDIES
Wegens het verkrijgen van de subsidies sociale infrastructuur, krijgt de notie tijdelijk gebruik een extra dimensie.In 2019 zal er een parallelle werking tussen de renovaties en programmatie opgesteld worden.Basiswerking is het opzetten van trajecten met jongeren bij de renovatie, en daarnaast het aanbieden van activiteiten met betrekking tot de noden van de wijk-bewoners en Oostendenaars. In eerste fase wordt de kantine ingericht, als ontmoetingsruimte en uitnodiging voor ieder geïnteresseerde op de gelijkvloers.

Hier vind je meer over wat we zoal in petto hebben voor ons gebouw.

gebouw O.666 in stellingen
WERKEN 2018
Wie tijdens een frisse, maar zonnige en sowieso winderige, dag langs de Hendrik Baelskaai kuiert, is het wel al opgevallen dat ons gebouw van kop tot teen omsingeld is door stellingen. Geen paniek! Er zijn grote werken aan de gang. De dakrenovatie wordt mogelijk gemaakt dankzij investeringen van de eigenaar OVAM en voor de infrastructuur krijgen we een flinke duw in de rug door de subsidies van de Vlaamse Overheid. Zo kunnen we van O.666 de ideale plek maken waar duurzaam ondernemen en ontmoeten centraal staan.Deze ondersteuning betekent niet dat we op ons lui gat blijven zitten. Het eerste en derde weekend van de maand steken we zelf de handen uit de mouwen samen met de stakeholders en enkele vrijwilligers. De verschillende ruimtes aan om ze voor te bereiden op een nieuwe functie.

gebouw O.666 in stellingen
OPEN CALL VOOR STAKEHOLDERS
Via uiteenlopende kanalen werd een oproep gelanceerd om burgers, ondernemers, organisaties de kans te geven om eveneens in te tekenen op dit verhaal. Het enthousiasme bleek erg groot, 18 organisaties stelden zich kandidaat. We legden uiteenlopende parameters naast elke organisatie afzonderlijk en daarna naast alle organisaties samen. Deze screening om te verifiëren of het initiatieven zijn vertrekkend vanuit Oostende, of ze inhoudelijk betrokken zijn op de buurt/ de stad, of ze een antwoord bieden op concrete noden van de buurt / de stad of het initiatief laagdrempelig is en een link heeft naar circulaire economie en ten slotte of het pand kan voldoen aan de logistieke noden van het initiatief.

de start in O.666
HOE HET ALLEMAAL BEGON
In de zomer van 2017 werd het tijdelijk gebruik opgestart in het pand op de Hendrik Baelskaai. De Proper Strandlopers, Push Skateboard Academy en Tomates Crevettes namen hun intrek in het gebouw en openden op 10, 11 en 12 november voor het grote publiek.