PROPER STRAND LOPERS
Proper Strand Lopers is een burgerinitiatief dat mensen tracht bewust te maken van de zwerfvuilproblematiek in onze omgeving. We zijn een netwerk van vrijwilligers en sympathisanten die op sociale media actief zijn en die op verschillende locaties aan de Belgische kust, Zeeland en binnenland, zich inzetten om zwerfvuil uit de omgeving te verwijderen. Het afval wordt niet enkel verwijderd, maar met de locatie ervan geregistreerd in een databank waaruit verschillende gegevens en conclusies worden afgeleid. Op deze manier kunnen we de afvalbron achterhalen en aanpakken.

Hier vind je de website van de Propere Strandlopers
Het Sea Crab Lab wordt een open-source mini recycle fabriek. Met onze bouwtekeningen voor 4 verschillende machines is het mogelijk om een werkplaats op te richten waar plastic lokaal gerecycleerd kan worden. We hebben zo de tools in handen om van ‘waardeloos afval’, oftewel: grondstof, nieuwe waardevolle producten te creëren. Ze zijn in staat het volledige circulaire proces te doorlopen, van plastic shredden, tot versmelten via een mal en transformeren in een nieuw object.Het labo zou bestaan uit 3 containers, die tevens als mobiele units kunnen ingesteld worden en op verschillende locaties geplaatst kunnen worden. Samen met een groep kansarme jongeren gaan we aan de slag om de machines in elkaar te zetten en het project vorm te geven. Dit kan gebeuren in samenwerking met studenten metaalbewerking. Voor de werking van het Sea Crab Lab mikken we zowel naar individuele kinderen met hun gezin, diverse schoolgroepen maar vooral ook kansengroepen waarmee wij een traject willen opstarten waarbij de jongeren het ganse proces van inzameling tot verwerking en tot slot een eindproduct zelf in handen nemen.Tot slot wensen we ook samen te werken met de ondernemers, aanwezig in de haven van Oostende; zo kunnen zij hun expertise komen uitleggen, en kunnen er linken gelegd worden naar een grootschaliger inzet van recyclage en up-cycling van plastiek waardoor de doorstroming verzekerd wordt.