ZANDZAND
is een artistiek ondersteuningsnet voor jongeren.
is een plek voor jongeren onder de 30 jaar.
zet in op unieke vrijetijdsbesteding en creativiteit.
stimuleert een (eerste) kennismaking met kunst.
vult een cultureel hiaat op in Oostende.

Binnen O.666 vertegenwoordigt ZANDZAND de creatieve vrijhaven voor jongeren. Het vormt een laboratorium waar proces, experiment en onderneming mogelijk zijn. Jonge mensen krijgen er ondersteuning om zich te ontwikkelen op allerlei creatieve vlakken:
van beeldende, tot podium-, woord- en videokunsten.
Een plek waar superdiversiteit, respect, begrip, samenwerking en uitwisseling speerpunten zijn.
Dat resulteert in het ontmoeten van mensen en het uitbreiden van hun netwerk. Al deze elementen samen stimuleren het coöperatief creatief ondernemerschap.

Hier vind je de website van ZANDZAND