ZANDZAND
ZANDZAND is een kruisbestuivingsplek voor lokale talenten binnen onze stad Oostende. Het is een vzw die als platform naar voor wil komen om creatievelingen met ideeën voor projecten een duw in de rug wil geven. ZANDZAND wil expertise en ervaring delen met beginnende kunstenaars of makers, om zo een vangnet te vormen voor ondernemende starters. In de stad Oostende is er zeker nog ruimte voor een plek waar lokale talenten zich kunnen bundelen, ontplooiingen, ontwikkelen en samenwerken op een betaalbare manier. vzw ZANDZAND zoekt stedelingen om zich samen creatief te ontvouwen in een geven- en nemenvorm. Van professionele tot geëngageerde kunstenaars als een gemeenschapscentrum, werkplaats en opleidingsplek uit diverse disciplines. Daarom voeren we een pleidooi om Oostendenaars in eigen stad te houden. Zodat startende kunstenaars hiervoor niet naar een andere grootsteden trekken. Als nieuwe culture speler zoeken we samenwerkingsverbanden met andere Oostendenaars en (cultuur)organisaties.

Hier vind je de website van ZANDZAND